Konu Başlıkları

Amerika Marka Müracaatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Günümüzde yurt dışına yapılan marka müracaatlarına verilen önem gittikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak en çok müracaat talep edilen ülkelerden biri de Amerika olmuştur.

Amerika marka müracaatları tescile bağlanmadan önce sıkı bir incelemeye tabiidir. Bu noktada müracaat sırasında özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar meydana gelmiştir. Dikkat edilmesi gereken bu hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Logonun Tasviri

Marka müracaatı bir logo ile yapılmış ise bu logonun varsa renkleri ile birlikte tasvir edilmesi gerekmektedir. Logonun şeklen ve renkler ile birlikte tasvir edilmemesi veya yeterince açık tasvir edilmemesi halinde ret kararı kaçınılmaz olmaktadır.

Logo tasvirinin örneklerine USPTO (Amerika Patent ve Marka Ofisi) web sitesinden de ulaşılacağı gibi aşağıda da bir örnek ile açıklanmıştır.

ING: The color(s) dark green, light green, and red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a dark green quadrilateral which turns light green in the middle of the top line with around the stylized wording “TAMEK” in red font, with a single light green leaf joining the quadrilateral underneath. The color white represents background and/or transparent area and is not claimed as a feature of the mark.

TR: Koyu yeşil, açık yeşil ve kırmızı renk(ler)in markanın bir özelliği olduğu iddia edilmektedir. İşaret, üst satırın ortasında açık yeşile dönen koyu yeşil bir dörtgenden ve çevresinde kırmızı yazı tipinde stilize “TAMEK” yazısının bulunduğu, alttaki dörtgeni birleştiren tek bir açık yeşil yapraktan oluşur. Beyaz renk, arka planı ve/veya şeffaf alanı temsil eder ve markanın bir özelliği olarak talep edilmez.

 Markanın Anlamı

Markanın içerdiği kelimeler bakımından bir anlamı var ise müracaat sırasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca markanın içeriğinde genel bir ibare mevcut ise bu ibare üzerinde münhasır hak sağlanamayacağından bu tarz ibarelerden feragat edilmesi gerekmektedir. Genel ibare içeren bir markada bu ibareden feragat edilmesi halinde söz konusu ibare markanın bütününden çıkarılmamaktadır, yalnızca 3. Kişilerin de kullanımına açık olmaktadır.

Örnek verecek olursak aşağıdaki logolu markada bulunan “SINCE 1971” ibaresinden müracaat sırasında feragat edilmiş ve ret kararının önüne geçilmiştir.

ING: NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE “SINCE 1971” APART FROM THE MARK AS SHOWN

TR: GÖSTERİLEN İŞARET DIŞINDA “1971’DEN BERİ” MÜNHASIR KULLANIM HAKKINDAN HİÇBİR TALEP EDİLMEMEKTEDİR.

 

 Sınıf Listesi Seçimi

Amerika’da müracaat sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise sınıf listesinin Amerika sınıf listesine uygun olarak seçilmesidir.

WIPO müracaatı yaparken sınıf listesi Uluslararası Sınıflandırma sistemine uygun olarak ve dayanak müracaat veya tescildeki sınıf içeriğine bağlı olarak hazırlandığından genellikle Amerika kapsamlı başvurularda sınıf listesi seçimi sebebiyle ret kararları ile karşılaşılmaktadır. Bu sebeple Amerika kapsamlı WIPO müracaatlarında bu durumun önüne geçilememektedir.

Ulusal olarak yapılan müracaatlarda sınıf listesi özgürce sisteme uygun olarak seçilebildiğinden bu tarz durumlarla karşılaşılmamaktadır. Seçilen içeriğin sisteme uygun olup olmadığı https://idm- tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html linkinden kontrol edilebilmektedir.

 Başvuranın Ünvanı

Son zamanlarda Amerika Marka ve Patent Ofisi başvuru sahibi eğer tüzel kişi ise şirket türünün ayrıca belirtilmesini talep etmektedir. Örneğin firma unvanı “Limited Şirketi” ise Limited Company olarak belirtilmesi talep edilmektedir.

Bu hususların herhangi birinde bir eksiklik olması durumunda Amerika Marka ve Patent Ofisi tarafından ret kararları verilebilmektedir. Bu eksiklikler her ne kadar aşılması kolay eksiklikler olsa da bu durumda ret kararına cevap işlemi müvekkile ek maliyetlere sebep olmaktadır.

Bu eksikliklerden kaynaklı ret kararı gelmemesi için müvekkillere, ABD’de mevcut iki başvuru şeklinden biri olan ulusal müracaat yapılması önerilmektedir. Sebebi ise ulusal müracaatlarda ABD’de iş birliği içerisinde bulunulan vekiller aracılığıyla yapılan ulusal müracaatta bu tarz eksikliklerden kaynaklı ret kararı gelmemesi amacıyla müracaat sırasında tüm detaylar yerine getirilmektedir. WIPO müracaatlarında her ne kadar gelebilecek eksikliklere karşı başvuru formu doldurulurken dikkat edilse dahi yukarıda belirtilen sebeplerin en az birinin dahi gerekliliklere cevap vermemesi durumunda ret kararı gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple ülke kanunlarına ve müracaat kurallarına hakim bir yerleşik vekil aracılığıyla müracaatın yapılması en sağlıklı yol olmaktadır.

Benzerlik

Yukarıda belirtilen aşılması kolay ret sebeplerinin yanı sıra müracaatın daha önce başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş bir markaya benzerliği de redde sebep olmaktadır. Marka müracaatlarında Amerika Marka ve Patent Ofisi uzmanları tarafından bir markaya benzerlik saptanması halinde ret kararı verilmekte olup bu tarz ret kararlarının aşılması oldukça zor olmaktadır.

 Kullanım Kanıtı

Amerika’da markanın tescile bağlanabilmesi için markanın kullanımının kanıtlanması veya markanın tescili talep edilen ilgili sınıflarda menşei ülkede tescilli olması gerekmektedir.

Markaya ait ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan etiket, kataloglar veya ürünü gösteren website görüntüleri vs. kullanım kanıtı olarak sunulabilmektedir. Sunulan kanıtların gerçeğe en yakın şekilde olması tavsiye edilmektedir. Yani, ürün görselinin bilgisayar ortamında hazırlanmış halinden ziyade birebir çekilmiş fotoğrafının sunulması kullanım kanıtının kabul edilebilirliğini arttırmaktadır.

Daha detaylı bahsedecek olursak;

  • Kullanım niyetine dayalı ulusal marka müracaatı incelenip Amerika’da ilan edildikten ve ilan süreci sona erdikten sonra Kişiler tarafından herhangi bir itiraz söz konusu olmazsa USPTO (Amerika Patent ve Marka Ofisi) markanın kullanımının kanıtlanmasını talep etmektedir. Kullanım kanıtlarının sunulması ve Ofis tarafından kabul edilmesinin akabinde marka tescile bağlanır.

Sunulan kullanımın yetersiz görülmesi veya kabul edilmemesi halinde ise bu durum başvuruda bir eksikliğe sebep olduğundan ret kararı verilerek müracaat sahibine bildirilir ve bu eksikliğin tamamlanması talep edilir.

Ulusal müracaatlarda marka tescile bağlanmadan önce kullanım kanıtı sunma aşamasına gelindiğinde eğer kullanım sunulamıyorsa başvuru sahibinin 5 defa ile sınırlı olmak kaydıyla 6’şar aylık süre uzatımı yapılabilmesi mümkündür. Bu hakların tamamı kullanılıp hâlihazırda kullanım sunulamıyorsa bu durumda marka müracaatı iptal edilmektedir.

WIPO kapsamında yapılan müracaatlarda dayanak bir TR başvurusu veya tescili gösterildiğinden marka Amerika’da tescil edilirken ilk aşamada kullanım kanıtına tabii tutulmamaktadır. Ancak ilk 5 yıllık ve sonraki 10 yıllık süreçlerde eğer marka ABD’de kullanılmıyorsa ve kullanım kanıtlanamıyorsa, marka tescili iptal edilmektedir.

  • Kullanıma dayalı ulusal marka müracaatlarında ise inceleme aşamasında sunulan kullanım beyanlarının yeterli görülmesi halinde marka ilan edilir ve ilan süreci sona erdikten sonra marka tescil kararı Müracaat aşamasında sunulan kullanımın yetersiz görülmesi veya kabul edilmemesi halinde ise bu durum başvuruda bir eksikliğe sebep olduğundan ret kararı verilerek müracaat sahibine bildirilir ve bu eksikliğin tamamlanması talep edilir.
  • TR Tescile dayalı ulusal marka müracaatı Türkiye’de mevcut olan tescile dayandırılarak yapılmaktadır. Ancak söz konusu TR tescil detaylarının dışına çıkılamamaktadır. Şöyle ki, menşei ülkedeki tescilin logolu ise aynı logo ile, düz yazılı ise düz yazı ile ve aynı sınıfları kapsayacak şekilde ABD’de başvurusu yapılabilmektedir.

Yenileme

Yukarıda belirtilen gereklilikler yerine getirilip marka tescil edilmiş ise tescil tarihinden itibaren ilk 5-6 yıl arasında sonraki 9-10 yıl ve takip eden 9-10 yıllık süreçlerde markanın kullanımı kanıtlanarak yenileme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu sürecin bitmesinin akabinde 6 aylık cezalı sürece girer ve bu süreçte de yenilenmezse tescil iptal edilir.

Bu internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için yalnızca zorunlu çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.