Marka Tescili, Patent Tescili ve Endüstriyel Tasarım Hizmetleri

Yurtdışı Tescil

Batı ve dış dünya ile ilk temasımızın üzerinden asırlar geçmiştir. Tanzimat’la başlayan dünyaya açılma macerası bugün Türkiye’nin artık dış dünyadan kopamayacak derecede dışa açılmış olduğu bir hale gelmiştir. Düne kadar döviz bulundurmanın bile suç satıldığı bir ülkede bugün binlerce Türk Şirketi Yurtdışında faaliyet göstermektedir.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerinde mülkilik esası geçerli olduğu için Türkiye’de korunan bir hakkın aynı şekilde yurtdışında da korunduğu söylenemez. Zira haklar ancak tescil edildikleri ülkelerde, o ülke kanunları çerçevesinde korunmaktadır.

Türkiye’de tescilli bir marka, patent ya da tasarımın yurtdışında da aynı şekilde korunması mümkündür. Korumanın başlaması için tescil ön şarttır. Bu yüzden Türkiye dışında faaliyeti bulunan veya faaliyete başlamayı düşünen şirket veya şahıslar, marka, patent ve endüstriyel tasarımlarını yurtdışında tescil ettirmelidirler.

Marka tescilinde Madrid Protokolü ve Avrupa Birliği Markası (CTM) prosedürleri, Endüstriyel tasarım tescilinde La Haye ve Avrupa Birliği Tasarımı, Patent tescilinde Avrupa Patenti ve Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde yapılan müracaatlar hem maliyetlerin düşürmekte hem de tek bir müracaat ile birden fazla ülkede hak tescili sağlanabilmektedir.

Madrid Protokolü’ne Türkiye 1999 yılında taraf olmuştur. Bir ülkenin Madrid Protokolüne üye olması o ülkenin dışa açılmasında önemli göstergelerden biridir. AB ülkelerinin tamamının aynı zamanda Madrid Protokolüne üye olduğu, Avrupa’da protokole üye ülkenin neredeyse bulunmadığı düşünülürse protokolün ne derece önemli bir entegrasyon sağladığı anlaşılacaktır.

CTM yani Avrupa Birliği Markası henüz Türkiye’den direkt başvuruya kapalı olsa da vekil aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Türkiye’nin AB üyesi olması ile artık Avrupa Birliği markaları konusunda farklı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacaktır. Endüstriyel tasarımlar bakımından La Haye protokolü ve Topluluk Tasarımı Markadaki Madrid Protokolü ile Topluluk Markasına Karşılık gelmektedir. Patentte ise PCT ve Avrupa Patenti başvuruları benzer başvuru yollarıdır. Tüm bu başvuru yollarında ortak nokta hem WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) hem de Avrupa Birliği bünyesindeki kurumlar (EPO, OHIM) tarafından çifte tescil yolu öngörülmüş olmasıdır.

Türkiye’nin dışa açık bir ülke olması nedeniyle sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında da Türk firmaları yaygın olarak marka tescil işlemleri yapmaktadır. Bu nedenle yurtdışında marka tescili özellikle ihracatçı şirketler için büyük önem taşımaktadır. Tescilli bir markanın yurtdışında mevcut olup olmadığı ancak yurtdışı marka araştırması ile tespit edilebilir. DIŞ PATENT dünyanın tüm ülkelerinde marka araştırması hizmeti vermektedir.

Her marka ancak tescil edildiği ülkede geçerlidir. Marka ne kadar tanınmış olursa olsun herhangi bir ülkede geçerli kanunlara uygun olarak tescil edilmediği müddetçe markanın korunması mümkün olmayacaktır. Yurtdışında faaliyeti bulunan şirket ve şahısların ilgili ülkelerde markalarını tescil ettirmeleri gereklidir. Zira özellikle uluslar arası fuar ve sergilerde tescilsiz marka sahipleri zor durumda kalabilmektedir. Uluslar arası anlaşmalar sayesinde yurtdışında marka tescili yaptırmak daha az maliyet ve zaman harcanarak mümkün olmaktadır. Türkiye’nin de üyesi olduğu bir takım anlaşma ve protokoller sayesinde uluslar arası marka tescili tek bir merkezden yönetilmekte ve maliyetler düşmektedir.

MADRİD PROTOKOLÜ
Uluslar arası marka tescilinde en çok başvurulan yoldur. Türkiye’den yapılacak bir müracaat ile aşağıdaki ülkelerde Madrid Protokolüne göre marka müracaatı yapılabilir.

Wipo müracaat işlemi için sisteme giriş ücreti siyah beyaz müracaatlarda 653 CHF ; Renkli müracaatlarda 903 CHF ‘dir. Madrid müracaatında TPE nin almış olduğu harç 240 TL’dir.JAPONYA,GANA ve KÜBA müracaatlarında ek bir tescil harcı talep edilmektedir.

1 US ABD 388 CHF 50 KG KIRGIZİSTAN 340 CHF
2 DE ALMANYA 100 CHF 51 KP KUZEY KORE 100 CHF
3 AG ANTİGUA ve BARBUDA 100 CHF 52 CO KOLOMBİYA 281 CHF
4 AL ARNAVUTLUK 100 CHF 53 CU KÜBA 274 CHF
5 EM AVRUPA BİRLİĞİ 897 CHF 54 LA LAOS 141 CHF
6 AU AVUSTURALYA 263 CHF 55 LS LESOTHO 100 CHF
7 AT AVUSTURYA 100 CHF 56 LV LETONYA 100 CHF
8 AZ AZERBAYCAN 100 CHF 57 LR LİBERYA 100 CHF
9 BH BAHREYN 1710 CHF 58 LI LİHTENŞTAYN 100 CHF
10 BY BELARUS 600 CHF 59 LT LİTVANYA 100 CHF
11 BX BENELÜKS 167 CHF 60 HU MACARİSTAN 100 CHF
12 BT BHUTAN 100 CHF 61 MG MADAGASKAR 100 CHF
13 BQ BONAİRE, SİNT EUSTATİUS VE SABA 195 CHF 62 MK MAKEDONYA 100 CHF
14 BA BOSNA HERSEK 100 CHF 63 MX MEKSİKA 149 CHF
15 BW BOTSVANA 100 CHF 64 EG MISIR 100 CHF
16 BN BRUNEİ 100 CHF 65 MN MOĞOLİSTAN 100 CHF
17 BG BULGARİSTAN 327 CHF 66 MD MOLDOVA 252 CHF
18 GB BÜYÜK BRİTANYA 227 CHF 67 MC MONAKO 100 CHF
19 DZ CEZAYİR 100 CHF 68 MZ MOZAMBİK 100 CHF
20 CZ ÇEK CUMHURİYETİ 100 CHF 69 NA NAMİBYA 100 CHF
21 CN ÇİN 249 CHF 70 NO NORVEÇ 278 CHF
22 CW CURAÇAO 336 CHF 71 OA OAPI (AFRİKA) 639 CHF
23 DK DANİMARKA 330 CHF 72 UZ ÖZBEKİSTAN 1028 CHF
24 AM ERMENİSTAN 221 CHF 73 PL POLONYA 100 CHF
25 EE ESTONYA 151 CHF 74 PT PORTEKİZ 100 CHF
26 MA FAS 100 CHF 75 RO ROMANYA 100 CHF
27 PH FİLİPİNLER 116 CHF 76 RW RUANDA 100 CHF
28 FI FİNLANDİYA 225 CHF 77 RU RUSYA FEDERASYONU 100 CHF
29 FR FRANSA 100 CHF 78 SM SAN MARİNO 155 CHF
30 GM GAMBİYA   97 CHF 79 ST SAO TOME VE PRINCIPE 100 CHF
31 GH GANA 379 CHF 80 RS SIRBİSTAN 100 CHF
32 CY GÜNEY KIBRIS 100 CHF 81 SL SİERRA LEONE 100 CHF
33 KR GÜNEY KORE 233 CHF 82 SG SİNGAPUR 272 CHF
34 GE GÜRCİSTAN 314 CHF 83 SX SİNT MAARTEN 298 CHF
35 HR HIRVATİSTAN 100 CHF 84 SK SLOVAKYA 100 CHF
36 IN HİNDİSTAN 62 CHF 85 SI SLOVENYA 100 CHF
37 IR İRAN 100 CHF 86 SD SUDAN 100 CHF
38 IE İRLANDA 257 CHF 87 SY SURİYE 193 CHF
39 ES İSPANYA 100 CHF 88 SZ SVAZİLAND 100 CHF
40 IL İSRAİL 407 CHF 89 TJ TACİKİSTAN 438 CHF
41 SE İSVEÇ 260 CHF 90 TN TUNUS 131 CHF
42 CH İSVİÇRE 450 CHF 91 TM TÜRKMENİSTAN 151 CHF
43 IT İTALYA   95 CHF 92 UA UKRAYNA 429 CHF
44 IS İZLANDA 270 CHF 93 OM UMMAN 484 CHF
45 JP JAPONYA 108 CHF 94 VN VİETNAM 161 CHF
46 KH KAMBOÇYA 100 CHF 95 NZ YENİ ZELANDA   93 CHF
47 ME KARADAĞ 100 CHF 96 GR YUNANİSTAN 115 CHF
48 KZ KAZAKİSTAN 100 CHF 97 ZM ZAMBİYA 100 CHF
49 KE KENYA 312 CHF 98 ZW ZİMBABVE   97 CHF

AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir marka tescil sistemidir. Türkiye dahil AB üyesi olmayan ülkeler de EUTM müracaatında bulunabilirler. Aşağıdaki ülkeler EUTM kapsamındadır. Ancak EUTM sisteminin dezavantajları mevcuttur.

Her şeyden önce AB markası yapabilmek için AB ülkelerinde faaliyet gösteren bir vekille çalışma zorunluluğu vardır.

Bunun yanı sıra Birlik üyesi ülkelerden herhangi birinde markanın tescili ile ilgili bir problem çıkarsa marka hiçbir ülkede tescil edilemeyecektir.

Bunun yanı sıra AB markalarının iptal prosedürü diğer markaların iptalinden biraz daha zorlaştırılmıştır.

Aşağıdaki ülkelerden herhangi birinde yerleşik bir vekil aracılığıyla EUTM müracaatı yapılabilmektedir. DIŞ PATENT en uygun maliyet ile AB markası ile ilgili vekil bulma işlemlerinde ve vekil ile yapılacak koordinasyonda vekillik hizmeti vermektedir.

AB üyesi ülkeler

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya,  Malta, Kıbrıs Rum Kesimi., Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan.

ÜLKE BAZINDA DİREKT MARKA MÜRACAATI
Çoklu başvuru yapılamayacak ülkelerde bu yol tercih edilir. Ayrıca marka tescili yapılmak istenen ülke Madrid Protokolüne veya başka herhangi bir uluslar arası anlaşmaya üye değilse izlenmesi gereken yol her ülkede ayrı vekil tayini yapıp müracaat yapmak olacaktır.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir şahıs veya şirket yurtdışında da endüstriyel tasarım tescili yaptırabilir. Tasarım müracaatında bir ülke seçilip o ülkede faaliyet gösteren bir vekil vasıtasıyla tescil yaptırılabilir. Yerellik prensibi gereği Türkiye’de tescilli tasarım sadece Türkiye’de korunur.

Uluslararası tasarım Tescilinde Avrupa Topluluk tasarımı (Community Design)

Üye ülkelerin tamamı açısından geçerli bir sistemdir ve tescilli veya tescilsiz olarak endüstriyel tasarım koruması sağlanmaktadır. Tescilli Topluluk tasarımı 5 yılda bir yenilenerek 25 yıl boyunca korunabilir.

Topluluk tasarımı direkt olarak OHIM / OHMI ofisine veya birlik üyesi ülkelerden her hangi birinin ofisine direkt olarak yapılmalıdır.

La Haye ( Lahey) Anlaşması

La Haye anlaşması Topluluk tasarımından farklı bir koruma alanı sağlamaktadır. La Haye protokolüne göre üye ülkelerden her hangi birinde endüstriyel tasarım tescil ve koruması sağlamak tek bir merkezden gerçekleşmektedir. Türkiye 01.01.2005 tarihi itibarıyla La Haye anlaşmasına taraf olmuştur. La Haye anlaşmasına göre aşağıdaki ülkelerde tasarım tescili yapılabilir.

İsviçre
Gürcistan
Kırgızistan
Makedonya
Slovenya
Estonya
Hırvatistan
Lihtenştayn
Namibya
Mısır
Macaristan
Letonya
Romanya
Ukrayna
İspanya
İzlanda
Moldova
Singapur

YURTDIŞI PATENT SİSTEMİ

  • PCT – Patent İşbirliği Anlaşması

Anlaşma tek bir uluslararası patent başvurusu ile PCT` ye üye ülkelerde buluş için koruma sağlanmasını amaçlamıştır. Başvuru üye ülkenin ulusal Patent Ofisine veya WIPO’ya yapılabilir.
PCT üyesi ülkeler

Aşağıdaki ülkeler PCT (Patent Cooperation Treaty- Patent İşbirliği Anlaşması) üyesidir.

ÜLKELER

Almanya Gana Yunanistan
Arnavutluk Cezayir Antigua & Barbuda
Azerbaycan Barbados Beyaz Rusya
Belçika Belize Benin
Birleşik Krallık (UK) Tanzanya ABD
Bosna- Hersek Botswana Brezilya
Bulgaristan Burkina Faso Kamerun
Çin Halk Cum. Kolombiya Ekvator Ginesi
Ekvador Mısır İsrail
Endonezya İrlanda Avusturya
Ermenistan Avustralya Fransa
Estonya Finlandiya Namibya
Fas Mozambik Gürcistan
Gabon Gambiya Gine Bissau
Granada Gine Sri Lanka
Güney Afrika İspanya Nikaragua
Hollanda Yeni Zelanda Kazakistan
İtalya Japonya Çad
Kanada Orta Afrika Cum. Letonya
Kenya Kırgızistan Hırvatistan
Kosta Rika Fildişi Sahili Dominik Cum.
Kuzey Kore Danimarka Çek Cum.
Küba Kıbrıs Rum Kesimi Lihtenştayn
Lesotho Liberya Madagaskar
Litvanya Lüksemburg Hindistan
Macaristan İzlanda Trinidad &Tobago
Makedonya Togo Moritanya
Malawi Mali Moğolistan
Meksika Monako Umman
Nijer Norveç Zambiya
Özbekistan Vietnam Polonya
Papua Yeni Gine Filipinler Moldavya
Portekiz Güney Kore Saint Lucia
Romanya Rusya Federasyonu Senegal
Saint Vincent & G San Marino Sierra Leone
Sırbistan & Karadağ Seyşel Adaları Slovenya
Singapur Slovakya İsveç
Sudan Swaziland Tacikistan
Switzerland Suriye Türkmenistan
Tunus Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri
Uganda Ukrayna Arjantin
Zimbabwe Komoros Kongo
Libya Nijerya
  • EPC ( Avrupa patent Sözleşmesi)

EPC Avrupa Birliği ve birliğe dahil olmayan birkaç ülkenin tek bir ülke olarak değerlendirilip patent müracaatı yapılmasını amaçlamaktadır.
EPC (Avrupa patent Sözleşmesi) ve EPO (Avrupa Patent Organizasyonu) üyesi ülkeler şunlardır.

ÜLKELER:

Avusturya Belçika Bulgaristan
İsviçre Kıbrıs Rum Kesimi Çek Cum.
Almanya Danimarka Estonya
İspanya Finlandiya Fransa
İngiltere Yunanistan Macaristan
İrlanda İzlanda İtalya
Lihtenştayn Litvanya Lüksemburg
Monako Hollanda Polonya
Portekiz Romanya İsveç
Slovenya Slovakya Türkiye
Malta Norveç Makedonya
Arnavutluk Hırvatistan Letonya
Sırbistan San Marino Bosna Hersek
Sırbistan Karadağ
TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
İSİM İLK İMZA TARİHİ ÜYE SAYISI TÜRKİYE ÜYE Mİ ? SON GELİŞMELER VE KATILIM TARİHİ
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO Kuruluş Sözleşmesi 1967 184 EVET 12.05.1976
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Kuruluş Anlaşması
1995 150 EVET 26.03.1995
Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) 1973 31 EVET 01.11.2000
FİKRİ MÜLKİYET KORUMASI
Sınai Mülkiyetin Korumasına Dair PARIS Sözleşmesi 1883 171 EVET
(10 Ekim 1925’den beri)
Stockholm (1-12 maddeler) 1.2.1995; (13-30 maddeler) 16.5.1976
Patent Kanunu Antlaşması (PLT) 2000 14 İmzalandı 02.06.2000
Marka Kanunu Antlaşması (TLT) 1994 38 EVET 01.01.2005
Marka Kanununa İlişkin Singapur Antlaşması 2006 İmzalandı 28.03.2006 Anlaşma henüz yürürlüğe girmedi.
KÜRESEL KORUMA SİSTEMİ
Mikroorganizmaların Uluslararası Saklanmasına İlişkin BUDAPEŞTE Antlaşması 1977 66 EVET 30.11.1998
Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin LAHEY Anlaşması (Cenevre Metni) 1999 45 EVET 01.01.2005
MADRİD Anlaşması’na İlişkin Protokol 1989 72 EVET 01.01.1999
Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) 1970 136 EVET 01.01.1996
SINIFLANDIRMA
Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin LOCARNO Anlaşması 1968 48 EVET 30.11.1998
Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin NİS Anlaşması 1957 80 EVET 01.01.1996
Patentlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin STRASBURG Anlaşması (IPC) 1971 57 EVET 01.10.1996
Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin VİYANA Anlaşması 1973 23 EVET 01.01.1996