Marka, Patent, Tasarım ve Faydalı Model Tescil Hizmetleri

Kütüphane

Tescil işlemlerinde işlemlerinizin vekil aracılığıyla takibi sizi hem iş yükünden ve evrak sirkülasyonundan kurtaracak hem de işlemleriniz amaca göre doğru yönlendirilmek suretiyle en verimli sonucu sağlayacaktır.

Marka patent ve endüstriyel tasarım tescillerinde her bir işlem harç ödenmesini gerektirdiği için ücretlendirme de her işlem için ayrı sözleşme yapılması şeklinde olmaktadır. DIŞ PATENT ile marka, patent ve endüstriyel tescil işlemleri için yıllık anlaşma yapılması durumunda her işlem için sadece resmi harcı ödeyip tarafımıza yazılı olarak talimat vermeniz yeterli olacaktır. İşlem sayı sınırı olmadan istediğiniz sayıda başvuru, itiraz, savunma vs. gibi işlemi yapmanız mümkün olacaktır.

Marka ile ilgili aşağıdaki işlemler sözleşme kapsamına girmektedir.

Resmi olmayan marka araştırmasıResmi Marka Araştırması
Marka başvurusuMarka Başvurusu Önyazı alınması
Marka Bülten takibiMarka Bülten itirazı
İtiraza karşı SavunmaTPE kararlarına karşı itiraz
Tescil sonrası işlemlerDevir ve lisans
Adres, nevi unvan değişiklikleriBirleşme, intikal, rehin vb. işlemler
Yenilemeler

Endüstriyel Tasarımlarla ilgili aşağıdaki işlemler sözleşme kapsamına girmektedir.

Resmi olmayan endüstriyel Tasarım araştırmasıAdres, nevi unvan değişiklikleri
Endüstriyel tasarımı  başvurusuYenilemeler
Endüstriyel tasarımı  Bülten takibiEndüstriyel tasarımı Bülten itirazı
İtiraza karşı SavunmaBirleşme, intikal, rehin vb. işlemler
Tescil sonrası işlemlerDevir ve lisans

Yukarıda sayılan işlemleri SINIRSIZ SAYIDA yapılması 1 yıl boyunca tek bir ücret ödenmesi ile mümkün olmaktadır. Her bir işlem türü için ayrı ayrı sözleşme yapıp ayrı ücretler ödemek yerine sınırsız sayıda işlemin sadece resmi harçlar ödenerek tek bir ücret ödenerek yapılması mali açıdan oldukça avantajlıdır.

Sözleşmenin imza tarihinden itibaren yukarıda sayılan işlem türleri ile ilgili tüm talepler sadece resmi harç bedeli alınmak ve tarafımıza yazılı talimat verilmek kaydıyla herhangi ek bir ücret talep edilmeksizin ifa edilecektir.