Marka, Patent, Tasarım ve Faydalı Model Tescil Hizmetleri

Marka Tescil

Marka müracaatı nitelik itibariyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için, vekil aracılığı ile yapılması daha doğrudur. Dış Patent marka müracaatlarının idari bir işlemden çok daha fazlası olduğunun bilincinde olarak detaylı ve güvenilir danışmanlık hizmeti vermektedir

Tescil kelimesinin geçtiği kalıplar genelde ya tapu ile ya da araba ruhsatı ile ilgilidir. MÜSECCEL MARKA tabiri de eski günlerden kalma bir hoşluk olarak halen yaşamaktadır. Tescil kelimesi köken olarak sicil kelimesi ile aynıdır.

Tüm bu işlemler nitelik itibariyle idare ile idareden hizmet talep eden vatandaş arasında cereyan eden muamelelerdir. Şu halde salt bürokratik yönüyle marka tescilinin elektrik faturası yatırmaktan veya iş yerine ADSL bağlantısı yapılması için müracaat etmekten farkı bulunmamaktadır.

Hizmeti talep eden, hizmet, hizmeti veren idare ve hizmetin sonuçlandırılması ya da reddedilmesi unsurları tüm idari işlemler gibi marka patent veya endüstriyel tasarım tescilinde de söz konusudur.

Kuşkusuz ticaret alanında kullanılan tek ayırt edici işaret marka değildir.

Markanın yanı sıra kişileri, işletmeleri ve mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarayan işaretler mevcuttur. Ticari faaliyet gösteren herkes gerçek veya tüzel kişiler tacir sayılırlar.

Tacirleri birbirinden ayırt etmek için TTK`da birden fazla ayırt edici unsur öngörülmüştür. Marka, işletme adı, gerçek kişi tacirin ismi, ticaret unvanı ticaret alanında kullanılan ayırt edici işaretlerdir. Bunların içinde en çok hak ve yetki sağlayan ve en etkili tedbir alınmasını sağlayan unsur Markadır.

1995`e kadarki dönemde marka hakkı tecavüzü haksız rekabetin bir unsuru olarak algılanıp hukuki tedbirler de haksız rekabet kapsamında değerlendirilmiş ve marka hakkının korunması haksız rekabetin özel bir durumu olarak uygulanmıştır. Bugün ise marka hakkı korunması ve marka tescili başlı başına bağımsız bir hukuk konusu olarak kabul edilmektedir. Marka hukuku sürekli gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Zira günden güne artan marka başvuru sayıları ile daha çok konu mahkemelere taşınmaktadır. Bunun yanında Yargıtay tarafından marka hukuku ile ilgili olarak sürekli olarak yeni içtihatlar oluşturulmakta ve bu genç hukuk dalı her yönüyle gelişmektedir.