Marka, Patent, Tasarım ve Faydalı Model Tescil Hizmetleri

Patent Tescil

Patent Tescil korumasının konusunu “buluşlar” oluşturmaktadır. Patent, koruma süresi boyunca başvuru sahibine buluşu kullanma ve 3.kişlerin izinsiz kullanımını engelleme hakkı sağlamaktadır.

 

Pek çok buluş patentle korunabilmekle beraber,  her buluşun patentinin alınması mümkün değildir. Diğer yandan bazı durumlarda gereklilik de yoktur. Dış Patent sizlere Patent Tescili konusunda da yardımcı, yol gösterici, destekleyici hizmet sunarak yoluna devam etmektedir.

Patentle ilgili diğer bir yanılgı da patent konusu yapılacak “buluşun” mutlakla dünyayı yerinden oynatacak derecede büyük bir buluş olması gerektiğidir.

Patent için  buluşun sıtma ilacı, telefon, televizyon, jet motoru vb. dünyayı ciddi anlamda etkileyecek nitelikte ürünler olması gerektiği düşünülmektedir. Oysa patent konusu buluşun teknik bir probleme teknik bir çözüm getirmesi yeterlidir.

Diğer yandan, ayakkabı üretim yöntemi,  lokasyon belirleme metodu,  vücut losyonu formülasyonu vb. usuller için de patent başvurusu yapılabilmektedir.

Patent tescili alan ürün veya usul münhasıran patent hakkı sahibine ait olmaktadır. Patent korumasının hukuki ve cezai yaptırımları bulunmakta ve patent hakkının ihlali hem tazminat gerektiren bir fiil,  hem de ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca,

 • Yeni olan,
 • Tekniğin bilinen durumunu aşan,
 • Sanayiye uygulanabilen,

buluşlar patent belgesi verilerek korunur.

6769 sayılı kanunun 82. Maddesinde buluş sayılmayan konu ve faaliyetler ile patent verilemeyecek buluşlar ayrıca düzenlenmiştir;

 

82.Maddesi 2 Fıkrasına Göre Buluş Sayılmayan Konu Ve Faaliyetler:

 1. a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler,
 2. b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler,
 3. c) Bilgisayar programları,

ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri,

 1. d) Bilginin sunumu,

 

82.Maddesi 3. Fıkrasına Göre Patent Verilmeyen Buluşlar

 1. a) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar,
 2. b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler,
 3. c) İnsan veya hayvan vücudunu uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri,

ç) Oluşumunun ve gelişimin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil olmak üzere insan bedeni öğelerinden birinin sadece keşfi,

 1. d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçla kullanılması insan ya da hayvanlara önemli bir fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirecek genetik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar,

 

Yukarıda sayılan üç kriteri de taşıdığı düşülen ve 6769 sayılı kanuna göre patent verilemeyecek buluşlar içerisinde yer almayan tüm buluşlar için patent başvurusu yapılabilmektedir.

Patent tescili yeni, sanayiye uygulanabilir ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlara verildiğinden, patent müracaatında bulunmadan önce ön araştırma yapılması yerinde olacaktır.