İletişim ve Başvuru Kanalları Politikası

Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?

Profesyonel danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

İletişim
Sözleşmeler iletişim ve başvuru kanalları politikası banner

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’nin (Bundan sonra “DIŞPATENT” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Dış Patent Marka Tescil Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres : Girne Mahallesi Elifli Sokak No: 27 Kat: 5 Bay Plaza Maltepe 34852 İstanbul/Türkiye
Tel : 444 0 174
E-posta : kvkk@dispatent.com.tr

İnternet sitemiz, çağrı merkezimiz ve kurumsal e-posta hesabımız iletişim kanalları aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi-cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir.

İnternet sitemiz, çağrı merkezimiz ve kurumsal e-posta hesabımız iletişim kanalları aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi-cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir.

Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Veri sahibi ilgili kişi olarak DIŞPATENT’ e başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanabilirsiniz.

DIŞPATENT’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz.

DIŞPATENT bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmelere https://dispatent.com.tr/ linki üzerinden ulaşabilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”nu kullanabilirsiniz.

DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

İletişim ve Başvuru Kanalları Politikası PDF dosyası